sweet

Amb l’amargor de la malaltia es coneix la dol├žor de la salut.

 

From the bitterness of disease, one learns the sweetness of health.

~ Catalan proverb